Търсене на имот
Активното строителство на индустриални имоти продължава и през третото тримесечие на 2016-та
Според публикуваните предварителни данни на Националния статистически институт, активното строителство на индустриални имоти продължава и през третото тримесечие на 2016-та година. През периода юли-септември местните власти са издали разрешителни за строеж на 1170 броя сгради с индустриално предназначение с разгъната застроена площ (РЗП) в размер на 710324 кв.м. Спрямо същия период на предходната 2015 г. броят им бележи увеличение с 6.7%, а застроената им площ – с 41.7%, а спрямо второто тримесечие на настоящата година увеличението е съответно с 2.2% на сградите и с 40.7% на тяхната площ.
 
По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016г. е започнало строителството на 585 индустриални сгради с 360486 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие на годината броят на започнатите обекти нараства с 2.1%, а застроената им площ - с 25.1%. Налице е нарастване и в сравнение с третото тримесечие на 2015г., като броят на индустриалните сгради е с 28% повече, а общата им застроена площ е с 47.4% повече. Започнатите през третото тримесечие на 2016г. 64 индустриални обекти на територията на област Пловдив отреждат на областта първо място сред 28-те области в страната. В София-столица и в София-област, където търсенето на индустриални и логистични площи, включително и под наем, продължава да е най-активно, е започнал строежа на общо 71 обекта.
 
В отговор на засиленото пазарно търсене в региона на София и Пловдив се подготвят и нови проекти за индустриални паркове в тези два района. Освен към Пловдив и към столицата София, където основното търсене на индустриални имоти е от логистични оператори и дистрибуторски компании, активен интерес към други района на страната като Плевен, Хасково, Димитровград, проявяват също производители на авточасти и компании от леката промишленост. Предпоставки за растящия интерес са и оформящите се индустриални зони с изградена инфраструктура и наличие на квалифицирана работна ръка. За инвеститорския интерес към започване на нови индустриални проекти допринасят и стабилните наемни цени. Средното им ниво в столицата София е около 4 евро за кв.м площ, като площите с размер над 5000 кв.м се наемат на цена от 3.8/кв.м, а цените за наем на първокласни площи в най-атрактивните столични бизнес райони надминават 5 евро/кв. м.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
09/11/2016 10:46:34Законодателни промени ще разширят обхвата на сградите, подлежащи на задължително сертифициране за енергийна ефективност
На проведеното на 2 ноември т.г. заседание на Министерския съвет беше одобрен проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Част от предвидените законодателни промени касаят разширяване обхвата на сградите, подлежащи на задължително сертифициране по отношение на енергийната...
09/11/2016 10:44:50Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради доминират и през третото тримесечие на 2016-та
 По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2016г. общинските администрации в България са издали общо 2404 разрешителни за строеж, съответно на 1183 жилищни сгради с 4973 жилища и 634 892 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), на 51 административни сгради/офиси с 94 783 кв.м РЗП и на 1...
09/11/2016 10:26:29Деветмесечието на 2016-та с деветпроцентен ръст на наемите на офис площи
По данни на имотните агенции, изминалото трето тримесечие на 2016 година убедително затвърждава очерталата се началото на годината тенденция за ръст на пазара за бизнес имоти. Особено впечатление прави стабилното покачване на сделките за наемане на бизнес офиси. За периода януари – септември се наблюдава 9-процен...
07/11/2016 16:19:05Важните дребни детайли на успешната имотна сделка
В много аспекти на продажбата на недвижими имоти, дребните и наглед несъществени детайли могат да доведат до успех или неуспех на имотната сделка. Продажбата на имот може да се осъществи неочаквано бързо, но може и да се окаже доста продължителен процес, особено когато става дума за продажба на имот от вторичния сектор...
07/11/2016 15:39:04Българската столица София заема 10-то място в световна класация на най-добрите градове за чужденци
Британското информационно издание Huffington Post публикува наскоро световна класация на градовете, които са най-предпочитани и евтини за чуждестранните граждани като място за туризъм, работа и кариерно развитие, и които имат свое очарование през всички годишни сезони. Класацията е направена въз основа на три сериозни ...