Търсене на имот
За нас


Андромеда - Недвижими имоти - вече на 25 години !!!  

 Нашата история :

 Началото /беше/е в далечната 1993 година, в новата политическа обстановка и в търсене на нова реализация след 1989 година. Собственика /създателя/ на Андромеда, от учител с висше музикално образование се превръща в брокер на недвижими имоти.

 След завършен курс на Русенска строителна борса през 1993 година, се регистрира Едноличен търговец Андромеда -Лиляна Иванова на 11 май 1994 год.

            Като всяко начало е трудно. Фирмата работи на Плевенския пазар като ЕТ, а през 2000 година се налага да се промени правната форма в ООД, което е и основното търговско дружество до днес, с вече 25 годишна история на пазара на недвижими имоти в България.

            Ранния период на фирмата е изпълнен с предизвикателства, търсене на обучения и споделен опит, което довежда собственика на фирмата до Браншовата организация Национално сдружение на недвижимите имоти, която също навърши 25 години на наскоро.

            Там се провеждат обучения с лектори от Щатите, които споделят своя сто годишен опит, обменя се опит между фирмите от цяла България, а когато започва браншовото лицензиране,  Андромеда получава първия лиценз за Плевен през 1997 година.

       Фирмата е сред учредителите на Регионалната структура към Национално Сдружение Недвижими Имоти (НСНИ), която през годините организира различни форми на обучението на брокерите, включително и по региони, с което подпомага професионалното израстване на работещите в бранша.

    Андромеда и до днес е пълноправен и редовен член на браншовата ни организация и е активен участник във всички инициативи, семинари, обучения с лектори от цял свят и се учи от споделения опит на водещи фирми от Американски, Руски и Европейския пазар на недвижими имоти.

  През годините на развитие, фирмата формира собствен опит и основополагащ начин на работа в няколко направления: грижа за клиента при всяка стъпка – от начало до край, осигуряване на спокойствие чрез адекватно съдействие  по правни и др. въпроси, пестене на време и пари на клиента, и може би най-важното- не сключваме сделки на всяка цена и не предаваме доверието на клиента. През годините този начин на работа се оказа най-добрия модел за работа с клиенти и партньори на фирмата.

            Голяма част от клиентите са ни намирали след препоръка от някого, което по-късно доведе до нашият слоган „Клиентите ни не са случайни“, в повечето случаи е така.

    Обучението на целият екип през годините ни помогна  организирането на услугите ни да са на високо професионално ниво, както и да използваме съвременните технологии и да откликваме на новите предизвикателства на пазара на недвижими имоти.

            Фирмата работи  в няколко основни направления:

-        покупко-продажби на имоти;

-        отдаване на имоти под наем и наемане на такива;

-        управление на имоти, отдадени под наем;

-        изготвяне на пазарни оценки на движими и недвижими имоти от екип лицензирани оценители;

-        консултации, проучване на имоти и мн. други.

            В сферата на новите технологии разполагаме с платформа за въвеждане на информация и реклама, чрез които за няколко минути предлаганите от нас имоти могат да достигнат до най-далечните кътчета на света. Специализиран професионален софтуер ни позволява да обслужваме клиентите си като екип от над 75 агенции с единна система, а скоро и MLS система с изключително представителство на национално ниво.

         Участието в редица партньорства, използването на най-новите технологии в бизнеса, ни дават възможност да предлагаме точна  и коректна информация на клиенти и партньори, в тази сфера /Нотариуси, банки, административни служби, регистри и др./

            Към днешна дата Фирмата разполага с екип от седем човека, които обслужват нашите клиенти, включително работещите собственици и юрисконсулта, които са на разположение на клиенти и колеги.

            Членувайки в браншовата организация, спазваме етичните норми и устава на сдружението, като отговаряме и на изискванията на Европейски и Националнен стандарт по БДС, приет през 2010 година.

            Целта ни е да сме в крак с най-новите предизвикателства, новите изисквания и да предлагаме високо качество на нашите услуги, което да дава спокойствие на клиента, че е в добри ръце.

            За 25 годишната си история, фирма Андромеда е минала през всички възходи и падения на пазара на недвижими имоти, на политически и икономически сътресения, смяна на валути и инфлации, но през цялото време сме били до нашите клиенти с грижа за техните интереси и инвестиции, винаги с една крачка пред тях, което и доведе до сегашното събитие-нашия четвърт вековен юбилей.

            Благодарим на всички наши партньори  и клиенти за дългогодишните отношения, подкрепа и внимание и вървим към следващия юбилей!