Property Search
Home

   Андромеда - Недвижими имоти - вече на 25 години !!!  

 Нашата история :

 Началото /беше/е в далечната 1993 година, в новата политическа обстановка и в търсене на нова реализация след 1989 година. Собственика /създателя/ на Андромеда, от учител с висше музикално образование се превръща в брокер на недвижими имоти.

 След завършен курс на Русенска строителна борса през 1993 година, се регистрира Едноличен търговец Андромеда -Лиляна Иванова на 11 май 1994 год.

            Като всяко начало е трудно. Фирмата работи на Плевенския пазар като ЕТ, а през 2000 година се налага да се промени правната форма в ООД, което е и основното търговско дружество до днес, с вече 25 годишна история на пазара на недвижими имоти в България.

            Ранния период на фирмата е изпълнен с предизвикателства, търсене на обучения и споделен опит, което довежда собственика на фирмата до Браншовата организация Национално сдружение на недвижимите имоти, която също навърши 25 години на наскоро.

            Там се провеждат обучения с лектори от Щатите, които споделят своя сто годишен опит, обменя се опит между фирмите от цяла България, а когато започва браншовото лицензиране,  Андромеда получава първия лиценз за Плевен през 1997 година.

       Фирмата е сред учредителите на Регионалната структура към Национално Сдружение Недвижими Имоти (НСНИ), която през годините организира различни форми на обучението на брокерите, включително и по региони, с което подпомага професионалното израстване на работещите в бранша.

    Андромеда и до днес е пълноправен и редовен член на браншовата ни организация и е активен участник във всички инициативи, семинари, обучения с лектори от цял свят и се учи от споделения опит на водещи фирми от Американски, Руски и Европейския пазар на недвижими имоти.

  През годините на развитие, фирмата формира собствен опит и основополагащ начин на работа в няколко направления: грижа за клиента при всяка стъпка – от начало до край, осигуряване на спокойствие чрез адекватно съдействие  по правни и др. въпроси, пестене на време и пари на клиента, и може би най-важното- не сключваме сделки на всяка цена и не предаваме доверието на клиента. През годините този начин на работа се оказа най-добрия модел за работа с клиенти и партньори на фирмата.

            Голяма част от клиентите са ни намирали след препоръка от някого, което по-късно доведе до нашият слоган „Клиентите ни не са случайни“, в повечето случаи е така.

    Обучението на целият екип през годините ни помогна  организирането на услугите ни да са на високо професионално ниво, както и да използваме съвременните технологии и да откликваме на новите предизвикателства на пазара на недвижими имоти.

            Фирмата работи  в няколко основни направления:

-        покупко-продажби на имоти;

-        отдаване на имоти под наем и наемане на такива;

-        управление на имоти, отдадени под наем;

-        изготвяне на пазарни оценки на движими и недвижими имоти от екип лицензирани оценители;

-        консултации, проучване на имоти и мн. други.

            В сферата на новите технологии разполагаме с платформа за въвеждане на информация и реклама, чрез които за няколко минути предлаганите от нас имоти могат да достигнат до най-далечните кътчета на света. Специализиран професионален софтуер ни позволява да обслужваме клиентите си като екип от над 75 агенции с единна система, а скоро и MLS система с изключително представителство на национално ниво.

         Участието в редица партньорства, използването на най-новите технологии в бизнеса, ни дават възможност да предлагаме точна  и коректна информация на клиенти и партньори, в тази сфера /Нотариуси, банки, административни служби, регистри и др./

            Към днешна дата Фирмата разполага с екип от седем човека, които обслужват нашите клиенти, включително работещите собственици и юрисконсулта, които са на разположение на клиенти и колеги.

            Членувайки в браншовата организация, спазваме етичните норми и устава на сдружението, като отговаряме и на изискванията на Европейски и Националнен стандарт по БДС, приет през 2010 година.

            Целта ни е да сме в крак с най-новите предизвикателства, новите изисквания и да предлагаме високо качество на нашите услуги, което да дава спокойствие на клиента, че е в добри ръце.

            За 25 годишната си история, фирма Андромеда е минала през всички възходи и падения на пазара на недвижими имоти, на политически и икономически сътресения, смяна на валути и инфлации, но през цялото време сме били до нашите клиенти с грижа за техните интереси и инвестиции, винаги с една крачка пред тях, което и доведе до сегашното събитие-нашия четвърт вековен юбилей.

            Благодарим на всички наши партньори  и клиенти за дългогодишните отношения, подкрепа и внимание и вървим към следващия юбилей!

 

Andromeda Ltd was established in 1994 by Liliana Ivanova Manager. Since April 1997, the company has been accepted as an individual member of the NRPA,from1.9.1997 with license № 130 issued by NRPA. Partner in a Consortium "IMOTI GROUP BULGARIA" Ltd. created to respond to the new conditions and requirements of the real estate market in Bulgaria.

    Improving the quality of services provided by the firm. Increasing the skills of employees and managers to better serve and protect the interests of each client!

   The company works in several directions:

- buying and selling real estate.

- rentals of real estate, property management.

- market assessments of property, plant and other.

- consultations, preparation of documents for transactions, assistance in bank lending, preparation of legal opinions and other.

TOP Properties
City / Community: Pleven city

Available apartments: 10

Price
from 1 €
to 34 027 €
City / Community: Pleven city
Price
111 150 €
City / Community: Brestovets village
Price
80 580 €
City / Community: Pleven city
Price
2 200 000 €
Latest offers
City / Community: Pleven city
Price
169 €
City / Community: Pleven city
Price
281 €
City / Community: Pleven city
Price
2 793 €
City / Community: Pleven city
Price
2 793 €
City / Community: Pleven city
Price
3 540 €
City / Community: Pleven city
Price
3 540 €